WARUNKI GWARANCJI

Wszystkie produkty Samsonite przechodzą bardzo wyrafinowane testy jakościowe przed wprowadzeniem do sprzedaży. Jednakże, jeśli produkt zostanie uszkodzony z powodów złego wykonania lub materiałowych wad ukrytych, Samsonite naprawi lub wymieni produkt na nowy zgodnie z informacjami zawartymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja jest przypisana do pierwszego właściciela danego produktu. Długość gwarancji jest wskazana na karcie gwarancyjnej.

Gwarancja obejmuje jedynie wady ukryte produktu i nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych złym użytkowaniem (np. przewożeniem niestandardowych przedmiotów), zaniedbaniem, wypadkami, obtarciami, wystawieniem na działanie wysokich temperatur, rozpuszczalników, kwasów, wody oraz uszkodzeń podczas transportu (np. zniszczenia dokonane na lotnisku). Naprawy poza gwarancyjne mogą być wykonywane przez jakikolwiek inny podmiot, jednakże naprawy gwarancyjne mogą być tylko dokonywane przez Autoryzowany Serwis Samsonite. W innym wypadku produkt traci gwarancję. Z uwagi na tempo realizacji napraw sugerujemy aby wysyłali Państwo produkt bezpośrednio do Serwisu. Gwarancja Samsonite jest globalna co oznacza, że mogą Państwo naprawiać produkty w dowolnym Autoryzowanym Serwisie Samsonite na obszarze całego Świata. Klient ponosi pełen koszt dostarczenia produktu do Serwisu.

Wraz z produktem klient zobowiązany jest dostarczyć do serwisu podbitą kartę gwarancyjną oraz dowód zakupu towaru. Serwis Samsonite oceni czy dana usterka objęta jest gwarancją. Jeśli dane uszkodzenia objęte jest gwarancją, produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy. Wszelkie naprawy gwarancyjne wraz z dostarczeniem do klienta odbywają się na koszt Samsonite.

Autoryzowany Serwis Samsonite
Serwis Samsonite
Jerzy Nowosielski
ul. Lwowska 4
00-658 Warszawa
tel: 22 628 50 15